Çevre Politikamız

Hatboru’nun Çevre politikası,bütün personelin katılımıyla tespit edilerek,yazılı hale getirilmiş ve Üst Yönetim’in onayından sonra yayınlanmıştır. Çevre politikamız aşağıdaki gibidir; 
• Çevre ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymayı,
• Faaliyetlerimiz sırasında oluşan atıklarımızı azaltıcı önlemler almak ve sürekli iyileştirmeler yapmak, oluşan atıkların ise yasaların öngördüğü şekilde bertarafını veya geri kazanımını sağlamayı,
• Çevre boyutlarını saptamak, amaç ve hedefleri belirlerken bunları göz önünde bulundurmayı,
• Çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitmeyi,
• Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmeyi,
• Acil durum risklerini azaltmaya çalışmayı,
...TAAHHÜT EDERİZ.