İSG ve ÇEVRE Politikamız

Çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinciyle; taahhütlerimiz çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedefleyen ve bu politikada belirtilen ilkelerin uygulanmasında ve sürekli iyileştirilmesinde istekli ve karalı olduğumuzu teyit eden şirketimizin Çevre ve İş sağlığı Güvenliği Politikası;

·  Ürün kalitemiz, teknik destek ve satış sonrası hizmetlerimizle müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak ve arttırmak,

·  Yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarımızın bilinçli katılımı ile sürekli gelişmemize herkesin katılımını sağlamak,

·  Şirketimizin başarısını, ürünlerimizin kalitesini etkileyen, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,

·  Sürekli eğitim yolu ile çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak,

·  Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konuları ile ilgili tüm yerel ve uluslararası kanun, yönetmelik ve standartlar vb. doğrultusunda hareket etmek.

·  Çevre ve İSG risklerini en aza indirecek önlemleri almak, çalışma ortamlarını güvenli hale getirmek ve çalışanlarımızın sağlıklarını korumak.

·  Faaliyetlerimizin sonucunda ürünlerimizin yaşam döngüsü içerisindeki tüm taraflarını göz önünde bulundurarak çevre kirliliğine (hava, su, toprak) neden olabilecek atık oluşumunu azaltmak ve yasal şekilde bertaraf edilmesini sağlamak,

·  Teknoloji ve kalite açısından sektöründe lider bir kuruluş olmaktır.