Casing Borular

Petrol, Doğal Gaz, Sıcak Su, Buhar, Yer altı Suları ile Tuz ve benzeri katı malzemelerin yeryüzüne çıkarılması amacıyla açılan sondaj kuyularında kullanılan borulardır.
Casing borularda API Standartlarına göre, H40, J55, K55, N80-Q, M65, L80, C90, C95, T95, P110 ve Q125 şeklinde düşükten yükseğe doğru mukavemette çelik malzemeler kullanılır.
Kuyu derinliği ve Casing dizilimine bağlı olarak boru çapları, et kalınlıkları, çelik malzeme ve diş tipi seçimi yapılarak yüksek güvenlik katsayıları ile hedeflenir. Casing borularının çapları API standardına göre 4 ½” (114,3 mm) ile 20” (508 mm) arasında değişir.
Casing borular diğer kuyu boruları gibi birbirlerine, manşonlar vasıtası ile vidalanarak eklenirler ve aşağı indirilirler. Bu boruların üretiminde en çok API (American Petroleum Institute) standartlarına bağlı kalınır. Bu standarda bağlı olarak Casing borularda genelde 3 değişik tipte diş kullanılır. Bu dişler STC (Kısa Diş Casing), LTC(Uzun Diş Casing) ve BTC (Buttress Diş Casing) olarak bilinirler ve API 5B standardına göre açılırlar.
Sıcak su kuyularında, petrol ve doğalgaz kuyularında kullanılmak üzere API 5CT standartlarında üretilen bu borular, Firmamızda düz uçlu olarak veya müşteri talebine göre API 5b standardında diş açma ve muf imalatı ile filtre açma ve kaplama işlemleri uygulanarak sevk edilmektedir.