Tij Boruları

Kurulan sondaj kulesinden indirilen ilk borular Tij borularıdır. Tij borularının basitçe görevi uçlarına takılan matkaplar ile sondaj kuyusunu delmektir. Gerek bağlantı dizilimi gereği gerekse matkabın sağlıklı çalışabilmesi için matkap ile tijler arasına birkaç tane ara bağlantı parçası ve ağırlık yapması için kalın etli borular eklenir.
Tij boruları üç parçadan, içe veya dışa upsetli ana boru gövdesi ile bu gövdenin iki başına monte edilmiş takım kafalarından oluşur. Tij kafaları değişik yöntemlerle (Sürtünme Kaynağı, Vidalı ve Dolgu kaynaklı ve Sıkı Geçme olarak) gövde borusuna monte edilir. Bu yöntemlerin içinde uluslar arası standartlara göre, en çok kabul gören yöntem ise son yıllarda geliştirilen Sürtünme Kaynağıdır.