Tubing Borular

Yeraltından çıkarılması hedeflenen sıvı ürünlere ulaşıldığı zaman, casing duvar borularının içinden daha küçük çapta olan, üretim borusu da dediğimiz Tubing borular kuyuya indirilir. Özellikle petrol üretiminde kuyu dibindeki petrol, yukarıda devamlı aşağı yukarı çalışan, at kafası dediğimiz başlığa bağlı pompa ile tubing boruların içinden yukarı çıkarılır.
Tubing boru çapları API standardına göre 1,05” (Ø26,7 mm) ila 4-1/2” (Ø114,3 mm) çapları arasında kullanılmaktadır. Bu borularda da casinglerde kullanılan ayni çelik malzemeler kullanılabilir.
Tubing boruların kullanım derinliklerine göre taşıyacakları yüklere de bağlı olarak, diş diplerini güçlendirmek amacıyla, boru uçlarına Upset dediğimiz şişirme işlemi uygulanabilir. Upsetli boruların ucuna daha kalın dişler açılabilir ve böylece hem mukavemet artmış olur. Tubing borular Upsetsiz düz uçlu (NU) tipi ve Dışarıya Doğru Şişirilmiş Uçlu (EU) olarak 2 gruba ayrılırlar.